Ceník daňové evidence

Počet dokladů (v ks):

0-10

11-50

51-100

101-200

201-300

301-400

401 a více

NEPLÁTCE DPH (v Kč)

500,-

1.000,-

1.500,- 

3.000,- 

4.500,- 

6.000,- 

individuálně

PLÁTCE DPH (v Kč)

800,- 

1.500,-

2.000,- 

3.500,- 

5.000,- 

6.500,- 

individuálně


Dokladem se rozumí: 1 přijatá faktura / 1 vydaná faktura / 1 interní doklad / 1 položka banky / ... atd. 

Paušál zahrnuje: vedení pokladní knihy, peněžního deníku a saldokonta dodavatelů a odběratelů a evidenci majetku. Taktéž zahrnuje 1 hodinu poradenství měsíčně a u plátců DPH zahrnuje také evidenci DPH.

Paušál nezahrnuje: inventarizaci, roční uzávěrku a daňové přiznání z příjmu FO a kontrolní hlášení. Taktéž nezahrnuje roční přehledy zdravotního a sociálníjho pojištění.

Při automatickém natahování dokladů z vašeho účetního softwaru jsou poskytovány slevy.