DAŇOVÁ EVIDENCE

ZAJIŠŤUJEME:

 • kompletní vedení a zpracování daňové evidence pro plátce i neplátce DPH
 • vedení a zpracování peněžního deníku (přehledu o příjmech a výdajích)
 • zpracování a vedení přehledu pohledávek a závazků
 • zpracování a vedení pokladní knihy
 • vedení přehledu o majetku a s tím spojených odpisů

MĚSÍČNĚ DOSTANETE:

 • zpracované přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení jak v elektronické (pdf., xml.), tak vytištěné podobě (po domluvě mohu přiznání a hlášení na finanční úřad posílat sama)
 • knihy pohledávek a závazků
 • další na čem se domluvíme

KAŽDÝ ROK ZAJISTÍME:

 • roční účetní závěrku
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem)
 • Přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • informace do kdy, jakou částku, komu a na jaký účet zaplatit
 • daňové přiznání k dani silniční


V případě kontroly na úřadech, připravím podklady a zastoupím Vás na základě udělené plné moci.