Ceník zpracování daňových přiznání 

Daň z příjmu - "příjmovka"

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) včetně Přehledů pro pojišťovny

Příjmy z podnikání §7 - skutečné výdaje

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + Příloha


DPH - Daň z přidané hodnoty (jednoduché přiznání)

Souhrnné hlášení, kontrolní hlášení


Silniční daň (do počtu 3 automobilů) včetně výpočtu záloh

za každý další automobil


Daň z nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti

Cena

1.500,-

od 2.000,- 

od 1.800,-

1.800,-


700,-

v ceně


500,-

50,-


1.000,-

1.000,-