Daňová přiznání

Ceník zpracování daňových přiznání

Daň z příjmu (příjmovka)
Cena
Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) včetně Přehledů pro pojišťovny
1 500 Kč
Příjmy z podnikání §7 – skutečné výdaje
od 2 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob (DPPO)
od 1 800 Kč
Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + Příloha
1 800 Kč
DPH – Daň z přidané hodnoty
Cena
Jednoduché přiznání: Souhrnné hlášení, kontrolní hlášení
700 Kč
Silniční daň
Cena
Do počtu 3 automobilů, včetně výpočtu záloh
500 Kč
za každý další automobil
50 Kč
Daň z nemovitosti
Cena
Daň z nemovitosti
1 000 Kč
Daň z nabytí nemovitosti
1 000 Kč