ÚČETNICTVÍ

KOMPLETNÍ SERVIS

 • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů
 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů
 • účtování na střediska nebo zakázky
 • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení

MĚSÍČNĚ DOSTANETE:

 • přiznání k DPH, KH a SH jak v elektronické (pdf., xml.), tak vytištěné podobě (po domluvě mohu přiznání a hlášení na finanční úřad posílat sama)
 • informace do kdy, jakou částku, komu a na jaký účet zaplatit
 • zkontrolované rozvahové účty se zůstatky, které mají na konci měsíce na účtech být
 • sestavené výkazy (rozvaha, výsledovka)
 • saldokonto, knihy pohledávek a závazků
 • další dle Vašich požadavků

KAŽDÝ ROK ZPRACUJEME:

 • účetní závěrku včetně inventarizace rozvahových účtů
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob včetně výkazů a povinné textové přílohy
 • daňové přiznání k dani silniční
 • statistické výkazy
 • uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříkovém soudu


V případě kontroly na úřadech, připravím podklady a zastoupím Vás na základě udělené plné moci.