MZDY A PERSONALISTIKA

V krátké dodací lhůtě se postarám o:

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, prohlášení poplatníka

 • přihlášení zaměstnavatele na příslušném úřadě okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančním úřadě k příslušným daním (dále jen OSSZ, ZP a FÚ)

 • přihlášení zaměstnance na OSSZ a ZP

 • při skončení pracovního poměru odhlášení zaměstnance na OSSZ a ZP

 • předání dokumentů spojených s odhlášením, a to zejména:

 • potvrzení o zaměstnání

 • potvrzení o zdanitelných příjmech

 • a další na žádost zaměstnance

Měsíčně vypracuji:

 • mzdy zaměstnanců a s tím spojených úkonů - zpracování a poslání:
 • výplatních pásek, výplatnice mezd, přehledu mezd
 • Přehledu na OSSZ včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku
 • Přehledu na příslušnou ZP
 • příkazu k úhradě s platbami pojistného na OSSZ, ZP, daně z příjmů popř. srážkové daně na FÚ, mezd na účty zaměstnanců, případných srážek z mezd zaměstnanců, zákonného pojištění


Po skončení roku se postarám o:

 • vystavení ELDP pro příslušnou OSSZ (včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku)
 • správu a evidenci mzdových listů
 • zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
 • komunikaci a zastupování na úřadech OSSZ a ZP při kontrolách na základě udělené plné moci